So mzdami sa nemusíte trápiť sami

Mzdové účtovníctvo pre firmy

Každá firma, menšia či väčšia musí riešiť mzdové účtovníctvo pre svojich zamestnancov. Mzdové povinnosti zahŕňajú množstvo úkonov, na ktoré nesmiete zabudnúť. Každý jeden zamestnanec má nárok na svoju mzdu, no vy ako zamestnávateľ musíte okrem výpočtu mzdy vypočítať a odviesť odvody do sociálneho a zdravotného poistenia, evidovať prípadné zrážky zo mzdy, cestovné náhrady, náhrady mzdy pri pracovnej neschopnosti, odmeny, prémie a všetky ostatné zložky mzdy. Na evidenciu mzdového účtovníctva potrebujete značné odborné znalosti, zaškoleného pracovníka s dostatočnou praxou, v prípade, ak ste na to sami, musíte neustále sledovať všetky mzdové zákony a časté zmeny v zákonoch. Množstvo firiem však už bežne využíva možnosť externej firmy na spracovanie mzdového účtovníctva.

Čo všetko potrebujete vedieť na spracovanie mzdového účtovníctva?

Mzdové účtovníctvo je základ
Súčasť mzdového účtovníctva

Pre vypracovanie a výpočet miezd potrebuje mať každý mzdový účtovník všetky potrebné podklady. Medzi najzákladnejšie patrí údaj o odpracovaných hodinách v danom kalendárnom mesiaci, taktiež prípadné nadčasy, potvrdenia o návšteve lekára alebo práceneschopnosti. Ak ste v danom mesiaci čerpali riadnu dovolenku, je potrebné mať podpísaný dovolenkový lístok. Na základe všetkých týchto informácií účtovník vypočíta hrubú mzdu. Na výpočet miezd sa používajú mzdové programy, ktoré majú v sebe zahrnuté všetky potrebné kroky. Dobrý mzdový program vám spoľahlivo vyráta aj všetky ďalšie zrážky zo mzdy, stravné lístky, prípadne hocijaké zrážky zo mzdy ako je napríklad exekúcia, zrážka za výživné, súkromné jazdy na služobnom automobile. Medzi ďalšie úkony, ktoré má mzdový účtovník na starosti patrí aj napríklad zápočtový list, potvrdenie o dĺžke zamestnania alebo rôzne podklady k výpočtu dôchodku, školenia BOZP, pracovné lekárske prehliadky alebo dohodu o hmotnej zodpovednosti. Každý zamestnanec by mal mať založenú svoju vlastnú zložku mzdové účtovníctvo, ktoré má na starosti mzdový účtovník.

Nezabudnite aj na povinné vyhlásenia na konci roka

Asi najviac práce majú mzdoví účtovníci po skončení účtovného roka. Ak zamestnanec požiada o vypočítanie ročného zúčtovania dane, mzdový účtovník musí vystaviť Potvrdenie o zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti. Mzdové účtovníctvo v sebe zahŕňa aj podanie hlásenia na daňový úrad, vypĺňanie a zasielanie evidenčných listov k dôchodkovému poisteniu. Taktiež nezabudnite aj na pravidelnú archiváciu všetkých dokumentov, ktoré budete potrebovať aj v prípade kontroly mzdového účtovníctva. Ak by ste sa radi zbavili povinnosti viesť mzdové účtovníctvo, obráťte sa na spoľahlivú firmu, ktorá bude tieto povinnosti vykonávať za vás. Skúsených odborníkov nájdete na stránke https://www.easystart.sk/