Ako prebieha založenie kvásku na chlieb?

Špeciálny proces kysnutia začína krokom, ktorým je zalozenie kvasku.

Kváskovanie chleba je starodávny proces pečenia, ktorý sa vo veľkej miere spolieha na používanie prírodných, divokých kvasiniek a baktérií namiesto komerčných kvasiniek. Tajomstvo výraznej chuti kváskového chleba spočíva v jeho kysnutí, ktoré prebieha v procese prirodzeného kvasenia. Tento špeciálny proces kysnutia začína zalozenie kvasku – zmesou múky a vody. Po spojení týchto zložiek prebieha proces kvasenia, pri ktorom sa vytvorí kolónia prospešných kvasiniek a laktobacilov. Toto mikrobiálne spoločenstvo sa potom používa ako kvások, ktorý dokáže cesto počas pečenia nakysnúť. Kvasinky sa živia cukrami obsiahnutými v ceste, produkujú oxid uhličitý, ktorý vedie ku kváskovaniu, a pridávajú chuť s miernymi vedľajšími produktmi podobnými alkoholu. Laktobacily zasa vytváraním kyseliny mliečnej dodávajú charakteristickú kyslastú, štipľavú chuť. Tento prirodzený proces kysnutia trvá podstatne dlhšie ako pri použití komerčných kvasníc, často si vyžaduje niekoľko hodín až dní v závislosti od sily kvásku a vonkajších podmienok. Zložitosť kváskovania chleba, hoci je časovo náročná a zložitá, vedie k jedinečnej, lahodnej chuti a štruktúre, ktorej sa iný chlieb s použitím rôznych techník kváskovania jednoducho nevyrovná.

Vedecké poznatky o procese zalozenia kvasku

Príprava ražného kvásku - Kváskovanie

Vedecké poznatky o procese kvasenia, najmä o kvasení chleba, majú svoje korene v mikrobiológii a biochémii. Kvasenie pri výrobe chleba sa začína pridaním kvasiniek, jednobunkovej huby, do cesta. Kvasinky spotrebujú cukry obsiahnuté v múke a spustia proces známy ako glykolýza, počas ktorého sa tieto cukry premenia na alkohol a oxid uhličitý (CO2). Dodatočné teplo, ktoré vzniká počas reakcie, pomáha cesto kysnúť a vytvára malé plynové kapsy, ktoré vytvárajú charakteristickú štruktúru chleba. Celý tento proces sa nazýva kysnutie. Kváskovanie chleba je trochu špecifickejšie; spolieha sa na tzv. divoké kvasinky a baktérie laktobacily, ktoré sú prirodzene prítomné v atmosfére a múke. Tieto prirodzene sa vyskytujúce mikroorganizmy spolunažívajú v symbiotickom vzťahu, pričom laktobacily uľahčujú kvasinkám priaznivejšie prostredie tým, že okysľujú cesto. Výsledkom je pikantná, výrazná chuť, ktorá je pre kváskový chlieb jedinečná. CO2, ktorý kvasinky uvoľňujú počas kváskovania, nielenže spôsobuje kysnutie chleba, ale prispieva aj k jeho chuti a zabraňuje tomu, aby bol chlieb príliš hustý. Kváskovanie chleba teda nie je len kulinársky proces, ale fascinujúca ukážka biologickej spolupráce a premeny.