Prečo by ste si mali vypracovať biznis plán?

Plánovanie ako také je v každej oblasti pre nás veľkým plusom. Plánovanie nám ukazuje, na čo sa máme pri našej činnosti pripraviť, čo budeme potrebovať a aj čo môžeme očakávať a aký výsledok si želáme dosiahnuť. Čo sa týka podnikania, tam je plánovanie obzvlášť dôležité, pretože si musíme vopred dobre premyslieť všetky úkony a postupy. Preto je dobré ešte pred začatím podnikania alebo aj počas, vypracovať si dobrý biznis plán.  Biznis plán je vlastne písomný dokument, ktorý vašu firmu bude smerovať. V úvode biznis plánu by ste mali predstaviť vašu spoločnosť, kedy vznikla, aká je jej právna forma, čím sa bude zaoberať, aké produkty alebo služby prinášate na trh.

Ako vytvoriť dobrý biznis plán?

Biznis plán si vyžaduje čas
Náklady a výnosy v biznis pláne

Môžete spomenúť vaše silné stránky a pôsobenie na trhu, čím sa odlišujete od konkurencie. Preto je dobré, spraviť si prieskum trhu, aby ste vedeli aká je vaša potencionálna konkurencia a aká je pre vás šanca uspieť na trhu. Predstavte aj vašu organizačnú štruktúru, jednotlivé oddelenia, počítačové alebo strojové vybavenie. Následne konkrétne definujte vaše produkty alebo služby, ak niečo vyrábate, opíšte výrobný postup, produkty, z ktorých vyrábate. Ďalším dôležitým krokom je určite reklama a marketing. Mali by ste si určiť stratégiu predaja, akou formou a kde budete vaše produkty a služby propagovať, ktorú cieľovú skupinu spotrebiteľov chcete zaujať. Asi najdôležitejšou časťou sú financie – kde ich chcete získať, aké máte k dispozícii vlastné prostriedky, v prípade, ak si chcete požičať od banky alebo požiadať o dotácie, v akej výške. Samozrejme by ste mali mať aj obraz o tom, aký zisk vám bude vaše podnikanie prinášať a či a ako budete schopný napríklad splácať úvery, aká je odhadovaná návratnosť investovaných finančných prostriedkov. 

Nezabudnite aj na prílohy

K vášmu biznis plánu nezabudnite priložiť prílohy, ktoré môžu obsahovať všetky možné podklady, analýzy, rozpočty, cenové kalkulácie, zmluvy s dodávateľmi atď. V závere môžete napísať, čím je váš projekt jedinečný. Biznis plán môžete v priebehu podnikania dopĺňať a upravovať podľa toho, ako sa bude vyvíjať.  Vypracovať dobrý biznis plán môže byť pre niekoho tvrdým orieškom, našťastie však už existujú firmy, ktoré vám s tým pomôžu alebo ho vypracujú za vás. Možno práve hľadáte takú firmu, navštívte stránku https://marekstraka.com/