Odvodnenie pozemku – riešenie pre spokojný domov bez vlhkých stien

Rýchle odvodnenie pozemku

Bez vody si život nevieme predstaviť. Je nevyhnutnou súčasťou života všetkého živého. Avšak na druhej strane je voda zlým pánom. Na niektorých miestach je vyslovene nežiaduca. Príkladom je stavebný pozemok. Veľa krát pred dokumentárnym riešením stavebného pozemku býva aj posudok o spodnej vode. Aj tá je výbornou súčasťou pozemku, pokiaľ je dosť hlboko a nepoškodzuje stavbu. Ak by bol dom postavený na pozemku, na ktorom by nebola riešená spodná voda a neboli by použité materiály ktoré zabraňujú presakovaniu vlhkosti, v budúcnosti by ste sa trápili s vlhnutím stien, opadávaním maľovky, plesňami lebo obvodové múry by ako špongia nasávali vlhkosť z pozemku. Riešením v tomto prípade je odvodnenie pozemku. Odvodnenie pozemku rieši odborná firma, ktorá ma s touto problematikou bohaté skúsenosti.

Povrchová alebo podzemná voda

Cenovo dostupné odvodnenie pozemku
Firma na zabezpečenie odvodnenia pozemku

Pri téme odvodnenie pozemku treba v prvom rade riešiť otázku, či ide o vodu podzemnú alebo povrchovú. Podzemná voda je voda uložená hlboko v spodných vrstvách pôdy. Práve táto voda znehodnocuje stavbu. Ale existujú riešenia a spôsoby ktorými sa dá tomu zabrániť. Na druhej strane povrchová voda je voda stekajúca po povrchu počas dažďov alebo topenia snehu. Aj takáto voda by mohla byť problémom, ak by bol dom postavený vo svahu a voda by gravitačne stekala do domu. Ale aj tento problém sa dá vyriešiť. Dokonca jednoduchšie ako ten prvý. Ak máte podozrenie na prítomnosť podzemnej vody, prípadne chcete dom stavať v blízkosti vodnej plochy alebo na mieste bývalého močiara, určite problém riešte skôr ako potom, keď bude neskoro. Na pomoc si prizvite odborníka, ktorý vám poradí ako problém vyriešiť. Nezabudnite na splnenie litery zákon. Ak sa rozhodnete pozemok odvodniť je potrebné túto činnosť ohlásiť na príslušnom stavebnom úrade. Tam vám podľa druhu zásahu do pôdy povedia, či činnosť bude riešená ako ohlásenie alebo na stavebné povolenie. Po úspešnom odvodnení pozemku odbornou firmou investujte súčasne do kvalitných hydroizolácií. Prácu s odvodnením pozemku zverte odbornej firme, ktorá už má skúsenosti s takouto činnosťou. Určite neoľutujete. A hoci vstupné náklady sú vyššie, určite neprevýšia tie, ktoré by ste neskôr museli investovať do represívnych opatrení s odvlhčovaním stien v dome. Pre viac informácií navštívte nasledujúcu internetovú stránku a dozviete sa viac: https://www.zemne-vyskove.sk/.