Elektródy pre každý druh zváračského materiálu

Elektródy pre zváračov

Zváranie e spôsob akým sa spájajú kovy do nerozoberateľného celku vytvoreného pôsobením tepla, tlaku alebo tepla a tlaku podľa potreby aj s pomocou použitia prídavného materiálu, ktorý je podobného alebo rovnakého zloženia schopného vytvoriť metalurgické spoje so základným materiálom. Aby bolo materiál možné zvariť, musí mať zaručenú dobrú zvariteľnosť. Existuje niekoľko druhov zvárania, ktoré sa rozdeľuje podľa toho či je riešené pôsobením tepla, tepla a tlaku alebo len tlaku. Na zváranie sa používajú zváracie elektródy. Zváracie elektródy sa rozdeľujú podľa typu materiálu na ktorý majú byť použité, teda na liatinu, hliníkové zliatiny, niklové zliatiny, na vysokolegované ocele, zliatiny medi ale aj na nízko a stredne legované.

Nie sú elektródy ako elektródy

Elektródy sa vždy hodia
Kúpa elektród

Elektródy na zváranie je potrebné dôkladne a dôsledne vyberať, len od spoľahlivých partnerov ktorí ponúkajú maximálnu kvalitu a vlastnosti, ktoré uspokoja každého zákazníka. Podľa typu materiálu na zváranie  existujú elektródy na najrôznejšie druhy tohto materiálu. Elektródy sa využívajú napríklad pri odporovom zváraní. Odporové zváranie môže byť bodové, švové alebo výstupkové. Pri bodovom zváraní  sa využíva tvar medených elektród na koncentrovanie elektrického prúdu a sily v mieste zvaru. Pri švovom odporovom zváraní dochádza  vzájomným otáčaním sa kotúčových medených elektród k prekrytiu zvarov a takto sa vytvorí plynulý tesný spoj. kotúčové elektródy pôsobia prítlačnou silou a otáčajú sa vopred nastavenou rýchlosťou. Výstupkové odporové zváranie je podobné bodovému, s tým rozdielom, že pri výstupkovom je veľkosť a miesto zvaru vopred dané tvarom zváraných dielcov. Zváracích techník je niekoľko. Pri pôsobení tepla je využívaný plameň, elektrický oblúk, elektrónový lúč, laserový lúč alebo plazma. Pôsobením tepla a tlaku sa využíva elektrický odpor, trenie alebo ultrazvuk. Pôsobením len tlaku môže byť riešené zváranie za studena alebo explóziou. Zváranie je mimoriadne náročný proces, ktorý vyžaduje zásah odborníka, vedomosti odborníka, použitie profesionálnych osobných ochranných pracovných prostriedkov a odborného materiálu na zváranie. Pri výbere zváracieho materiálu je mimoriadne dôležité byť absolútne dôsledný, nakoľko pri nekvalitnom materiáli by zvary neboli dostatočne pevné a dôkladné. Ak hľadáte dodávateľa zváračskej techniky, ktorá je skutočne spoľahlivá, kvalitná a bezpečná, navštívte nasledujúcu internetovú stránku a vyberte si elektródy najvyššej kvality rozdelené podľa druhu materiálu: https://www.interweld.sk/