Chodníky okolo domu s ochranou pred prebytočnou nasiakavosťou dažďovej vody

Chodníky okolo domu a záhrady

Chodníky pri dome sú neoddeliteľnou súčasťou dokončovacích prác pri novostavbe.  Okrem ich základnej funkcie, či je pochôdzna alebo pojazdová, chránia stavbu pred prebytočnou nasiakavosťou z dažďovej vody.  Takýto chodník je situovaný priamo pri stavbe domu, nazýva sa tiež dažďový chodník V minulosti boli tieto chodníky vyrábané z liateho betónu, nespĺňali funkcie chodníka, skôr len ochrany pred dažďovou vodou. Toto riešenie sa časom ukázalo ako nepraktické  a čiastočne aj nefunkčné, nakoľko po postavení nehnuteľnosti časom dochádza k jej „sadnutiu“, čo má za následok popraskanie chodníka, jeho odlúčenie od domu a následne k samovoľnému zasadeniu náletových rastlín popri stavbe domu. Chodníky okolo domu sú v súčasnosti riešené inak. Vrstva štrku, izolácia domu a zámková dlažba zabezpečia odtekanie vody do hlbších častí pôdy a tým aj zabezpečia izoláciu základov domu.

Realizácia chodníkov okolo domu

Kvalitné chodníky okolo domu
Stavba chodníkov okolo domu musí byť odborná

O chodníkoch okolo domu – či už ide o dažďové alebo klasické, spĺňajúce len pochôdznu funkciu, platí zlaté pravidlo, že chodník je len taký dobrý, ako dobrý je podklad pod ním. V prípade dažďových chodníkov to platí niekoľkonásobne. V tomto prípade je nevyhnutné zachovať určitý pracovný postup, dodržať veľkosť frakcií štrku, ktorý bude tvoriť podložie chodníka v niekoľkých vrstvách od najväčšej až po piesok, dodržať potrebnú hĺbku základov, čo je v prípade chodníkov okolo domu hlbšia ako pri obyčajných chodníkoch, použitie geotextílie okolo domu, použitie trávnikových obrúb atď. Tieto chodníky sú riešené v šírke okolo 60 cm. Trávnikové obruby sa používajú na ohraničenie druhej strany chodníka. Chodník je možné riešiť aj bez obrúb ale v tomto prípade sa výslovne odporúčajú aby bola dodržaná súdržnosť dlažbového krytu.

Práca pre odbornú firmu

Chodníky okolo domu sa odporúča nechať zrealizovať odbornej firme. Po ich kontaktovaní prídu osobne na obhliadku, pomerajú veľkosť a dĺžku chodníkov, vypočítajú cenovú ponuku. Podľa požiadaviek zákazníka si môže celý stavebný materiál zabezpečiť žiadateľ a odborná firma už potom poskytne len odborný personál na realizáciu chodníkov. V súčasnosti je veľký výber zámkovej dlažby. Klienti majú možnosť výberu z najrôznejších tvarov, aj farieb. Z dlažby sa dá vytvoriť krása mozaika alebo je možné chodník jednoducho farebne zladiť k farbe fasády, dvier alebo strechy. Pre viac informácií navštívte nasledujúcu stránku: https://www.polozime.sk/.